Softwarové vybavení

 

  Pro programování CNC strojů, konstruknčí práce a veškerou technockou přípravu výroby využíváme několik CAD/CAM systémů a doplňkových aplikací nejen od různých dodavatelů, ale také aplikace vyvinuté přímo pro naše potřeby.
Součástí naší činnosti je také technická podpora a výpomoc při práci s CAD/CAM systémy a jejich implementace do výroby. Bližší informace lze získat na našem přidruženém webu  www.camservis.cz .
 
 

 

 

 

 


Jediný aktualizovaný CAD systém. Plánujeme postupně zcela přejít na produkty Autodesk. Důvodem je zejména licencování CAM systému Inventor HSM.

Aktuálně je využíván pro načítání a opravu 3D dat zasílanými našimi zákazníky. Částečně v něm probíhá práce na projektech.
 
 

 

 

 


Využívám při programování CNC strojů jako nosný CAD pro nadstavbu HSM Works.
V současnosti není aktualizován. K dispozici je verze 14. 
 
 

 

 

 


Naše CNC stroje jsou programovány především systémem HSM Works. Stále se nám zdá tento tento systém uživatelsky přívětivější a pro programování rychlejší jak Inventor HSM.

Jsme smířeni s postupným přechodem na Inventor HSM a věříme, že postupným vývojem se nástroje v Inventoru HSM vyrovnají a budou i lepší než aktuální možnosti stejné v HSM Works.

 
  

 

K systému SprutCAM poskytujeme technickou podporu, vyvýjíme postprocesory, schémata strojů a podílíme se na vlastním vylepšování systému. 
Blízce spolupracujeme s distributorem SprutCAM pro Českou republiku, firmou SoliCAD s.r.o.

Aktivně SprutCAM využíváme při programování 5-ti osého plynulého obrábění. Disponuje jak vlastními operacemi pro tvorbu drah 5-ti osého plynulého frézování, tak je něm integrovaný nadstavbový systém Moduleworks, jenž je využíván i dalšími, daleko komplexnějšmi a drazšími CAM systémy.