CZ | EN | DE
nejkov@nejkov.cz
+420 604 828 981

NejkovAddin

API nadstavba nad systém HSMWorks pro import a editaci dráhy nástroje z vygenerovaných NC kódů a CLDat jiných CAM systémů. Aplikace vytváří dráhy nástroje přímo v CLDatech systému HSMWorks. Uživatel tak může dráhy simulovat a generovat NC kódy s využitím postprocesorů, které má k dispozici v tomto CAM systému. Jedná se tak vlastně i o převodník NC kódů mezi jednotlivými řídícími systémy.

Součástí nadstavby je jednoduchý textový editor pro úpravu importovaných drah a ovládací modul sloužící k zobrazení dráhy nástroje s využitím OpenGL.
Podrobnější popis jednotlivých funkcí naleznete na https://www.nejkov.cz/nejkovaddin-popis

 

 

Aplikace NejkovAddin byla vytvořena a je vyvíjena firmou Nejkov s.r.o. ve spolupráci s externími programátory. Zdrojové kódy jsou zcela ve vlastnictví firmy Nejkov s.r.o. Aplikaci lze dále rozšiřovat a vylepšovat na základě požadavků a reakcí uživatelů. Firma Nejkov s.r.o. děkuje technické podpoře a týmu vývojářů systému HSMWorks za podporu i úpravy jejich zdrojových kódů tak, aby byla umožněna funkčnost NejkovAddin v prostředí HSMWorks. Nadstavba by nevznikla bez rad a ukázkových zdrojových kódu od jiných programátorů a uživatelů HSMWorks, kteří reagovali na naše žádosti na příslušných fórech.

 

Minimální požadavky a instalaci

Samozřejmostí je funkční instalace systému SolidWorks s CAM systémem HSMWorsk v systému Windows 64bit. Aplikace je podporována od verze HSMWorks 2022 R0.43860. Neinstaluje se. Pouze se nakopírují příslušné soubory do libovolného adresáře na disku počítače a provede se registrace knihovny Nejkov.AddIn.SW.dll. Pro usnadnění zápisu do Registru systému Windows je k dispozici aplikace AddinInstallUtility.exe.
Tímto zápisem (registrací knihovny) se do SolidWorks přidá nový doplněk s názvem NejkovAddin.

 

Koupě Licence, zkušební verze

Bez platné licence aplikace dovolí importovat maximálně 50 pohybů nástroje. Jinak není nijak omezená a nabízí veškeré dostupné nástroje. Pokud není k dispozici platná licence, je při každém spuštění SolidWorks zobrazeno okno s volbou na použití testovací verze "Try", nebo "Activate" pro aktivaci licence.

 

 

K aktivaci licence musí být k dispozici licenční soubor. O ten si lze zažádat zasláním "Serial Number" na emailovou adresu: nejkovaddin@nejkov.cz. Následně bude zaslána zálohová faktura a po její úhradě licenční soubor. Po aktivaci licence je licenční soubor nakopírován do adresáře "C:\Users\.....\AppData\Roaming\Nejkov.Addin", odkud je systémem kontrolován. Smazání souboru z uvedeného adresáře zruší licenci.

Licenci nelze přenášet mezi více počítači. Je vázána pouze na počítač, z kterého byla generována žádost o licenci. Licence není nijak vázána na licence SolidWorks ani HSMWorks a nijak je nekontroluje. Aplikace běží i na zkušebních verzích HSMWorks.

Firma Nejkov s.r.o. nabízí aplikaci NejkovAddin za cenu 7 700,- Kč bez DPH.

 

Stažení aplikace NejkovAddin

Aktuální verze aplikace: 20210515 .......... nejkovaddin.zip

 

Videa

Instalace


Import dráhy ze souboru *.TXTImport dráhy z NC kódu pro Heidenhain iTNC530Import dráhy z CLDat CAM systému Hypermill 18Import 5tiosé dráhy z NC kódu pro systém FANUC


Import dráhy z NC kódu a jeho ruční úprava v souboru *.TXT


Ukázka použití editoru dráhy


Zobrazení importovaných drah mimo simulaci

 

 

Žádost o licenci